Centralni usisivači

Projektovanje i ugradnja centralnih usisivača

beam

Novi objekti: Ako planirate ili gradite novi dom, zahtevajte da Vam predvide i ugradnju BEAM sistem centralnog usisavanja. Pre svega morate da odredite mesta predviđena za ugradnju usisne mašine, kuhinjskog adaptera i mesta čuvanja creva i ostalih priključaka na svakom nivou. Instalacija za Beam sistem za centralno usisavanje se ugrađuju nakon instalacije vodovoda i kanalizacije i elektro instalacija a pre oblaganja zidova.

Postojeći objekti: Oko 95 % postojećih objekta - bez obzira nastarost - mogu biti osavremenjeni sa Beam sistemom centralnog usisavanja. Ako renovirate Vaš postojeći objekat ili planirate renoviranje odmah nas kontaktirajte da bi Vam smanjili troškove predviđene za vaš sistem.

● 10 pitanja i odgovora u vezi ugradnje i funkcionalnosti sistema
● Preuzmite uputsvo za projektovanje

projekat-objekta  

Za besprekorno funkcionisanje sistema za centralno usisivanje neophodno je da se izradi odgovarajući projekat. Pošto se aparat i sistem cevi trajno ugrađuju, poslove vezane za izradu projekata i ugradnju sistema, treba da izvode stručno osposobljena lica.
Za izradu projekta potrebni su sledeći podaci:


  • Precizan projekat objekta
  • poznavanje drugih ugrađenih instalacija
  • potrebe korisnika sistema
  • mesto ugradnje usisne mašine.
 
postavljanje-cevovoda  

1. Prva etapa je postavljanje cevovoda, koji se kod novogradnji ugrađuje pre betoniranja poda i malterisanja zidova, a kod već sagrađenih objekata cevi se ugrađuju prilikom renoviranja.


2. Druga etapa je ugradnja moćne usisne mašine, postavljanje zidnih utičnica i ugradnja specijalnih priključaka kao npr. kuhinjski adapter. Ova faza sledi posle završetka gradnje, odnosno molerskih radova.

akvamatik-logo