Projektovanje zalivnih sistema

Projektovanje zalivnih sistema

 

Faze projektovanja:

– Izbor i raspodela raspršivača
– Podela na zone zalivanja
– Izbor upravljačke jedinice, el.magnetnih ventila, kablova i cevi
– Hidraulični proračuni
– Proračun vremena zalivanja
– Opis izvođenja radova

Planiran automatski zalivni sistem treba da obezbedi da u svako vreme biljke i travnate površine dobijaju potrebnu količinu vode, dopunjavanjem prirodnih izvora vode.

Cilj primene svakog automatskog zalivnog sistema, jeste dopunjavanje prirodnih, atmosferskih padavina, adekvatnom količinom vode koje su potrebne biljkama, na najracionalniji način.

Adekvatna količina vode
Za utvrđivanje potrebne količine zalivne vode kod biljaka postoje više teorija i metoda, čiji se rezultati manje-više ne razlikuju.

Količine vode pojedinih zona zalivanja mogu se podešavati po ugradnji sistema, u saradnji i u dogovoru sa odgovornim licima za održavanje zelenih površina (glavno odgovorno lice može biti obučeno za rukovanje upravljačkom jedinicom, odn. za programiranje potrebnih vremena rada i startovanja pojedinih zona zalivanja) u zavisnosti od vremenskih uslova, faza rasta biljaka i njihovih potreba za zalivnom vodom. Zahvaljujući velikoj mogućnosti podešavanja programa upravljačke jedinice, može se menjati kako norma zalivanja, tako i učestalost zalivanja po potrebi. Praćenjem dnevnih podataka o padavinama, temperaturi vazduha i td. mogu se odrediti vremena startovanja zalivanja, olakšavajući nadležnima posao održavanja projektovanih zelenih površina.

Na osnovu raznih proučavanja, u