Plastični raster za travu

Zašto ugraditi raster za travu?
BUDVILL je idealno rešenje za zaštitu travnatih površina od gaženja pešaka i vozila. Zahvaljujući strukturi rastera koji je u obliku saća sa šestougaonim ćelijama, opterećenje se prenosi na sloj ispod rastera tako da se ne oštećuje ni korenje trave ni sam raster. Osnovni zadatak rastera je da poveže dobre osobine tvrde podloge sa osobinama zelenih površina. Njegov je zadatak da sačuva travu od gaženja od strane pešaka, automobila, teretnih vozila, tj. površina može da se opterećuje u skladu sa projektom, a ujedno može da se ostvari i zelena površina.

Osnovni materijal rastera je polipropilen sa znakom (kodom) TIPPLEN K392, koji istovremeno ima svojstva krutosti i otpornosti na nabijanje i na pritisak, tj. otporan je na dinamičko opterećanje. Otpornost na pritisak je 4720 kN/m2, i to omogućava i transport teškim kamionima i vatrogasnim vozilima preko njega.

Šestougaona struktura elemenata omogućava stabilnost. Debljina zidova je ravnomerna i relativno tanka. Ravnomernost omogućava ravnomerno preuzimanje i prenošenje opterećenja, a tankost je iz estetskih razloga neophodna. Ova geometrija može se iskoristiti i kod transporta i kod montiranja. Odstupanje kod dimenzije je izuzetno malo i to olakšava montiranje. Elementi se izvanredno spajaju i zbog zubčastog oblika ivice stabilno stoje. Zelena boja se utapa u okolinu.

Dimenzije: 0,37x0,39m (7kom/m2)
Težina: 5,25kg/m2
Cena: 12 Eura+PDV/m2

Kako ugraditi raster za travu?

Prvi korak kod ugradnje rastera, je izravnjavanje površine na kojoj se postavlja raster. Na tako pripremljenu površinu, kod parkinga za teška teretna vozila, potrebno je postaviti sloj od tucanika u debljini od 40-50 cm. Na taj sloj se nanosi mešavina peska i plodne zemlje, debljine 2-3 cm.
Na ovu pripremljenu podlogu postavlja se raster koji se popunjava mešavinom treseta i plodne zemlje pogodne za mešavinu trave koja će se sejati u njemu. Raster se popunjava tako, da kao rezultat posle sleganja zemlje u rasteru ostane deo ne popunjenog rastera, dubine od 1 cm. Ta dubina se ostavlja travi koja niče iz njega.
 
 
 
 
 

Reference:

Tramvajske šine, ulica Milentija Popovića, Novi Beograd

akvamatik-logo